NL-Doet Dorpshuis Brantgum

geplaatst 13 maart 2023 | Dorpshuis

Zaterdag 11 maart begonnen bewoners van Brantgum Foudgum en Waaxens met het Dorpsbelang en het Dorpshuisbestuur met koffie en oranjekoek.

Hierna is er flink opgeruimd en schoongemaakt in het kader van 'NL-Doet' met een mooi resultaat.

...↑