Kaatsvereniging 'Alles Aan De Hang'

Nieuws |Bestuur |Uitslagen |Foto's |

Nieuws:

Zondag 14 juli 13:00 12:00 Zachte Bal Partij

geplaatst 8 juli 2024 | Kaatsclub 'Alles aan de Hang'

Zondag 15 juni Nachtkaatsen

Albert Veldema Partij

prijswinnaars Albert Veldema PartijZondag 26 mei j.l. was het tijd voor de eerste kaatspartij van 2024 te Brantgum. 4 parturen streden in een kleine competitie met elkaar om de prijzen. Na de eerste omloop met een partij waarin het partuur van Marthijs Wolbers c.s. sterk terug kwam van een 5-1 achterstand naar 5-5 en 6-6 maar toch verloren was er nog van alles mogelijk.

Ook na de 2e omloop waarin Pieter Toren c.s. verloren van Durk P Hiemstra c.s. en Marthijs Wolbers c.s. wonnen van Rick v/d Meer c.s. waren er nog drie parturen die aanspraak maakten op zowel de 1e als de 2e prijs.

Marthijs Wolbers c.s. waren in de 3e omloop lang niet opgewassen tegen het nagenoeg foutloze partuur van DP Hiemstra c.s. en verloren met 5-0 en 6-6. P Toren c.s. wonnen hun partij en wisten zo nog beslag te leggen op de 2e prijs.

Al met al een mooie kaatsmiddag met 1 stevige bui aan het eind van de middag wat de pret niet mocht drukken. Dit resulteerde in de volgende uitslag:

 • 1e prijs Durk Pieter Hiemstra, Sjolle v/d Schaaf en Dikkie Hiemstra
 • 2e prijs Pieter Toren, Thimo v/d Meulen en Pieter Kooistra
Tot 15 juni bij het nachtkaatsen.

prijswinnaars Albert Veldema Partij

Wedstrijdagenda 2024

Facebook

...↑

Bestuur

Voorzitter: Dirk-Pieter van der Schaaf
Secretariaat: Sjoerdtje Tinga - de Vries
Penningmeester: Hendrika Kingma
Lid: Durk Pieter Hiemstra
Lid: Marthijs Wolbers
Email: kaatsclub.brantgum@hotmail.com
Facebook pagina: Alles Aan De Hang

...↑

Uitslagen

Brantgum wint met Marthijs, Jelmer en Durk Pieter zaalkaatstoernooi in Holwert

Zondag 13 januari was er van Kaatsfederatie Dongeradeel een zaalkaatstoernooi. Hierbij mocht Brantgum ook niet ontbreken. Marthijs Wolbers, Jelmer de Jong en Durk Pieter Hiemstra gingen als eersten de strijd aan.

Eerste partij koersend op 5-0 mar krekt 5-1, strakke opslag en degelijk blokje keren. De tweede partij 3-1 voor maar uiteindelijk na een spannende pot 5-5, 6-6 onderuit in een sportief onderonsje, maar op het scherpst van de snede.

Laatste partij 5-1 voor maar nog 2 eersten verspelen door degelijk opslagwerk Moarre-Ljussens, uiteindelijk door goed opslagwegwerk en een beslissende bal van Jelmer het perk in was het winstpunt en zorgde voor de krans en eervolle gravering op de wisseltrofee.

Zondag 3 september - Sponsor Kaatspartij

geplaatst 6 september 2023 | Kaatsvereniging Alles aan de Hang

Afgelopen zondeag werd de sponsorpartij verkaatst. Het weer was super en er stonden 8 parturen op de lijst, dus een hele mooie opgave. Op papier waren de parturen allemaal aan elkaar gewaagd, maar dat bleek op het veld niet helemaal uit te komen. De eerste omloop werd het bij 3 partijen 5-1 dus dat ging snel. Alleen de partij tussen partuur 7 en 8 was een spannende partij waarbij uiteindelijk Jelmer de Jong c.s naar de winnaarsronde gingen en Hendrik Hylkema naar de verliezersronde.

De 2e omloop waren de parturen beter aan elkaar gewaagd en werden er mooie partijen gespeeld. De finale van de verliezersronde ging tussen Marthijs Wolbers c.s en Hendrik Hylkema c.s na een enerverende wedstrijd trok het partuur van Marthijs c.s aan het langste eind.

De finale van de winnaarsronde ging tussen Jelmer de Jong c.s en Oane Postma c.s.. Het partuur van Oane Postma had hun krachten hier en daar al wat verspeeld, dus waren ze niet opgewassen tegen de zeer goed kaatsende tegenstanders. Op 1-5 en 2-6 was de wedstrijd al beslist.

Na afloop was er voor degene die zich daar voor aangemeld hadden een gezellige BBQ. De prijzen en BBQ werden door de sponsoren beschikbaar gesteld. Spelers, vrijwilligers, publiek maar vooral de sponsoren heel erg bedankt voor deze fantastische middag.

Zondag 16 juli - Zachte bal kaatspartij Brantgum

Kaatsvereniging Alles aan de Hang

Terwijl Wout Poels onderweg was naar zijn ritzege in de Tour de France en Teake Triemstra bij OG Huizum Piet Jetze Faber op 1 punt naderde in het puntenklassement stond in Brantgum menig kaatser zich stuk te slaan op de ‘zogenaamde’ zachte bal. Het mooie van kaatsen met een zachte bal is het vele tussenspel en de verassende stuiten die het spelverloop aantrekkelijk en soms ook onvoorspelbaar maken.

Maar liefst 10 parturen op de lijst die allemaal tegelijk aan de bak konden waardoor het de eerste omloop best druk was in het veld. De eerste parturen gingen er al redelijk snel af maar er waren ook hele spannende wedstrijden bij, waarbij het een aantal keren 5-5 en 6-6 werd.

Uiteindelijk was er over de hele middag 1 partuur wat er met kop en schouders bovenuit stak en er uiteindelijk met de winst vandoor ging ook al werd het nog even spannend in de finale. Uiteindelijk wisten ze op 5-5 en 6-0 toch de kransen te pakken die beschikbaar gesteld waren door Janny v/d Veen.

In de verliezersronde gingen de prijzen naar:

Al met al weer een geslaagde en sportieve middag.
Volgende wedstrijd is de sponsorpartij op 3 september.

Zaterdag 17 juni nachtkaatsen met BBQ

Zaterdag 17 juni stond het nachtkaatsen op het programma. Sponsor van deze partij was Intersport Dokkum. Het was prachtig kaatsweer en er stonden 6 parturen op de lijst die redelijk aan elkaar gewaagd waren. Tussen de partijen door was er een warme hap verkrijgbaar om weer op krachten te komen wat bij sommige kaatsers geen overbodige luxe was.

In 2 poules werd er flink gestreden om de punten voor een plekje in de finaleronde. Dit resulteerde uiteindelijk in de volgende uitslag:

Al met al weer een mooie kaatsdag waar het nog lang gezellig bleef. Volgende wedstrijd is op zondag 16 juli 2023 met de zachte bal. Tot dan!

Uitslag Albert Veldema partij te Brantgum - 21 mei 2023

Onder prachtige omstandigheden werd afgelopen zondag 21 mei de eerste kaatswedstrijd van dit seizoen gespeeld. 6 parturen op de lijst dus werd er begonnen in 2 poules van 3 parturen. In beide poules werd er flink gestreden om een plekje in de finale en doordat de parturen redelijk aan elkaar gewaagd waren resulteerde dit in spannende partijen.

Uiteindelijk ging het partuur van Durk Pieter Hiemstra, Thimo v/d Meulen en Jan Dirk Noordstra het in de finale opnemen tegen het partuur van Dirk Pieter v/d Schaaf, Sjolle v/d Schaaf en Ruurd Toren. Het werd een zeer spannende finale met bijna elk eerst een 6-6 aan de telegraaf. Uiteindelijk werd mede door het uitstekende opslagwerk van Ruurd de winst behaald door het partuur van DP v/d Schaaf cs.

De wedstrijd om de 3e prijs ging tussen Pieter Toren, Jelmer Smits en Janneke Posthuma en Marthijs Wolbers, Yvonne Postma en Jelle Auke Vrieswijk. De winst werd redelijk eenvoudig behaald door het partuur van M Wolbers cs.

Uitslag:
- 1e Dirk Pieter v/d Schaaf, Sjolle v/d Schaaf en Ruurd Toren
- 2e Durk Pieter Hiemstra, Thimo v/d Meulen en Jan Dirk Noordstra
- 3e Marthijs Wolbers, Yvonne Postma en Jelle Auke Vrieswijk

Uitslag Feestkaatsen 18 september 2022

Na een zaterdag boordevol met activiteiten voor jong en oud en een super gezellige feestavond in het Dorpshuis, was het zondag tijd om de kater er even uit te lopen op het kaatsveld. Qua weer leek het in de vroege ochtend nog nergens naar, maar zodra de eerste lijnen werden gelegd werd het mooi droog.

Maar liefst 12 parturen op de lijst dus dat beloofde een lange middag te worden. De 1e omloop werd er begonnen met een spel gelijk aan de telegraaf en dat zorgde er voor dat het mooi vlot doorliep. Voor sommige parturen ging dit allemaal wat te snel en zaten ze binnen 20 minuten alweer aan de koffie, maar er werden ook al spannende partijen verkaatst met alles aan de hang.

Iedereen kon sowieso 2x kaatsen omdat er ook een verliezersronde was. De 2e omloop werd er met een schone telegraaf gestart en werden er ook weer mooie partijen gespeeld. Toch bleken er al een paar parturen wat sterker dan de rest en dat vertaalde zich uiteindelijk in het volgende resultaat:

 • 1e prijs winnaarsronde Jelmer de Jong / Jelmer Smits / Sjolle Dijkstra
 • 2e prijs winnaarsronde Sytze Aagtjens / Nico Timmermans / Dikkie Hiemstra
 • 1e prijs verliezersronde Durk Pieter Hiemstra / Tineke Hiemstra / Janneke Posthuma
 • 2e prijs verliezersronde Jitze Grijpstra / Hylke Drost / Roy Mulder

Al met al een geslaagde middag. Iedereen bedankt voor de inzet en tot volgend seizoen.

28 augustus Kaatswedstrijd 'Wolkom thús' met zachte bal

update 30 augustus 2022

Op Zondag 28-8-2022 werd een extra partij verkaatst op het Leechje te Brantgum. Op verzoek en in overleg met de trainingsgroep werd dit voor de eerste keer in de historie van de club een zachte bal partij op het veld.

Met 5 parturen op de lijst werd er weer een competitie gespeeld en moest elk partuur 4 keer aan de bak. Na 2 omlopen kon het nog alle kanten op, maar daarna kwamen er toch 2 iets betere parturen bovendrijven. Na een aantal spannende partijen met veel 6-6 en soms 5-5-6-6 moesten de prijzen in de laatste omloop nog verdeeld worden. Het partuur van Hendrik Hylkema en cs moest 5 earsten halen om de krans te winnen en hun tegenstanders Durk Pieter Hiemstra en cs beslist de partij moesten winnen om de buit veilig te stellen.

Na een spannende partij waarin Hylkema en cs eerst de leiding namen wisten Hiemstra en cs uiteindelijk toch te winnen met 5-4 en 6-4 en mochten zij de kransen mee naar huis nemen. 1e prijs Durk Pieter Hiemstra, Jan Dirk Noordstra en Geja de Vries

2e prijs Hendrik Hylkema, Wietse Vlasman en Jelle-Auke Vrieswijk Al met al een geslaagde middag waarbij er in de toekomst zeker nog een keer met de zachte bal gespeeld gaat worden.

Zondag 10 juli 2022 Sponsor KaatsPartij

update 14 juli 2022

Op zondag 10 juli werd de sponsorpartij verkaatst op het sportveld het 'Leegje' te Brantgum. De dag begon wat miezerig maar daar werd door de organisatie handig op ingespeeld met het plaatsen van een paar partytenten. Gelukkig knapte het weer geleidelijk aan een beetje op en konden de jassen en paraplu’s worden opgeborgen.

Dankzij de vele sponsoren konden er dikke prijzen beschikbaar worden gesteld en was er voor iedere deelnemer na afloop een BBQ pakket te verkrijgen.

1e prijs winnaarsronde Bauke Toren, Colin Bijlstra en Jantina Rozema

2e prijs winnaarsronde Sytze Aagtjens, Rick v/d Meer en Jorrit de Jong

1e prijs afvalronde Sjolle v/d Schaaf, Jan-Dirk Noordstra en Jarne Dol

2e prijs afvalronde Dirk Pieter v/d Schaaf, Johannes Woudsma en Peter Kuipers

Na de prijsuitreiking kon de BBQ aan en werd er gezellig door spelers en sponsoren nog even nagezeten. Al met al een fantastische dag met een goed deelnemersveld, super publiek , maar vooral top sponsoren!

Iedereen bedankt en tot de volgende wedstrijd.

Sponsoren

 • Wiersma Agriworks, Brantgum
 • De Vries Multiservice, Brantgum
 • Garage DUC, Dokkum
 • Betech, Groningen
 • Jan-Dirk Noordstra, Holwerd
 • Janco Denkers Dienstverlening, Hantum
 • Us Hiem Hoveniers, Brantgum
 • Moorman Handelsonderneming, Holwerd
 • B&B Jorito, Brantgum
 • Daniël Metz Music, Holwerd
 • Pets&Co Broekema, Damwâld/Dokkum
 • Jelle-Auke Vrieswijk, Hantum

Onze jongens winnen in Holwerd

Zondag 22 mei 2022 'Albert Veldema Partij' - Brantgum

geplaatst 30 april 2022

Op Zondag 22 mei stond de Albert Veldema kaatspartij op het programma. Deze was al een paar jaar niet verkaatst maar kon nu eindelijk weer eens doorgaan. Normaal gesproken werd deze partij door de familie Veldema gesponsord, maar na meer dan 25 jaar helaas niet meer. Gelukkig was Intersport Dokkum / Drachten bereid om deze wedstrijd te sponsoren waarvoor dank.

Met 5 parturen op de lijst die erg aan elkaar gewaagd waren werd het een lange maar spannende middag. Er werd gekaatst in competitie zodat iedereen 4 keer moest kaatsen. Met drie partijen 5-5 6-6 en drie partijen 5-5 6-2 was er voor elk partuur nog van alles mogelijk. Uiteindelijk werd om bijna 19.00u de laatste bal geslagen en kon de balans worden opgemaakt.

De 1e prijs werd uiteindelijk gewonnen door Douwe Dijkstra, Rick v/d Meer en Pieter Toren. De nog altijd onnavolgbare en formidabel kaatsende 70 plusser Dicky Hiemstra wist samen met zijn maten Marthijs Wolbers en Esther Turkstra beslag te leggen op de 2e prijs.

Al met al een prachtige kaatsdag met dank aan het mooie weer, de kaatsers, sponsor en het volop aanwezige publiek.

SponsorPartij van zondag 19 september 2021 groot succes.

Geplaatst 23 september 2021| Kaatsvereniging 'Alles Aan De Hang'

Afgelopen zondag 19 september was er een kaatspartij op sportveld 't Leegje te Brantgum. Spontaan hadden zich een aantal geweldige sponsoren gemeld en mede daardoor ontstond deze wedstrijd met flinke prijzen (kransen en geldprijzen/cadeaubonnen twv. € 50, € 30, € 20 en € 10) Daarnaast werd er aan spelers en bestuur nog een BBQ aangeboden door de sponsoren 'De Vries Multiservice' en 'Garage Duc' waar ook het publiek zich tegen betaling voor kon opgeven. Kaatsen met een hapje en een drankje en een BBQ als toetje.

Er stonden 8 parturen op de lijst en deze waren allemaal zeer aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk ging de finale van de afvalronde tussen het partuur van Berry Sjoerdstra cs en Durk-Pieter Hiemstra cs waarbij op een stand van 5-4 en 6-6 het partuur van Berry Sjoerdstra, Jeffrey Drost en Sjoerd Vlasman (foto achter vlnr) aan het langste eind trokken en de 3de prijs in ontvangst mochten nemen. De 4de prijs ging naar Durk-Pieter Hiemstra, Harry Steegstra en Gerrit Dijkstra. (Foto voorgrond vlnr)

In de winnaarsronde ging de strijd tussen Johannes de Groot cs en Jitze Grijpstra cs.
Het partuur van Jitze nam al snel een 4-1 voorsprong, maar Johannes en consorten vochten zich langzaam terug in de wedstrijd en gingen er op een stand van 5-5 en 6-2 met de kransen vandoor. 1ste prijs (Foto achter vlnr) Johannes de Groot, Rick v/d Meer en Jelle-Auke Vrieswijk,
2de prijs (Foto voor vrnl) Jitze Grijpstra, Wietse Vlasman en Jan-Dirk Noordstra.

Mede dankzij de sponsoren, het volop aanwezige publiek en het perfecte weer was het een super geslaagde dag. Het bestuur wil iedereen bedanken en hopen dat jullie volgend seizoen weer van de partij zijn.

Sponsoren:

 • De Vries Multiservice, Brantgum.
 • B&B Jorito, Brantgum
 • Betech, Groningen
 • Pets&Co Broekema Damwâld/Dokkum
 • Us Hiem Hoveniers, Brantgum
 • Garage D.U.C., Dokkum

De eerste Keatspartij van 2021 zondag 27 juni 2021 om 13:00 uur

Geplaatst 14 juni 2021 - bijgewerkt 28 juni | Kaatsvereniging

Na meer dan een jaar werd er eindelijk weer gekaatst in Brantgum. 4 parturen en perfect weer voor kaatsers en publiek. Elk partuur moest 3 x aan de bak en dat leverde mooie partijen op waarbij de eindstand niet altijd een juiste afspiegeling van de wedstrijd was.

Uiteindelijk waren het Botte De Vries, Sjolle van der Schaaf en Rick van der Meer die de minste fouten maakten en de eindzege veilig konden stellen.

De 2de prijs werd door een nipte overwinning in de laatste partij nog net met 1 punt verschil gewonnen door Wietse Vlasman, Harry Greydanus en Douwe Dijkstra. Al met al een geslaagde middag voor kaatsers en publiek.

Overzicht deelnemers en punten

...↑

Foto's

...↑