3 augustus 2018, Nieuw Dorpshuis Bestuur!

Geplaatst op 3 augustus, update 11 oktober 2018

vlnr: Sikke Broersma, Sjoerd Schaaf, Geja de Vries, Jorrit Fekkes en Geertje Boersma.

Op 3 augustus zijn de namen van de nieuwe bestuursleden reeds bekend gemaakt. En met dit bericht maken we het plaatje compleet, inclusief de gezichten en de functieverdeling.

Voorzitter:
Sjoerd Schaaf
Secretariaat:
Geertje Boersma
Penningmeester:
Jorrit Fekkes
Communicatie:
Sikke Broersma
Activiteiten:
Geja de Vries

Een 'onofficiële' overdracht tussen het oude- en nieuwe bestuur heeft inmiddels plaatsgevonden, en hiermee is het nieuwe bestuur actief geworden. Om de overgang van oud naar nieuw bestuur soepel te laten verlopen kan er gelukkig nog een beroep gedaan worden op de kennis en ervaring van Joop en het oude bestuur.

De jaarvergadering van het dorpshuis op 15 maart 2019 lijkt ons een goed moment om samen met u, de bestuurswisseling te bezegelen.

Wij, als nieuw bestuur, hopen op een vruchtbare samenwerking met vrijwilligers omdat deze een onmisbare schakel zijn, en zijn geweest, in het succes en voortbestaan van ons dorpshuis.

Mocht u iets kunnen, en willen betekenen -op wat voor manier dan ook- laat dit dan alstublieft weten via een reactie op de site of aan een bestuurslid. Op de Vrijwilligers / dorpshuistaken pagina leest u een actueel overzicht van mensen die zich al hebben aangemeld. Wilt u ook iets doen, dan horen/lezen we dat graag!

De vaste activiteiten in het dorpshuis hebben een eigen pagina met daarbij een lijst met data. Voor het Brantgumer Uurtje zoeken we bijvoorbeeld mensen die een keer het Brantgumer Uurtje willen 'draaien'. Dit bestaat uit bedienen achter de bar, en/of frituren in de keuken. Kijk op de pagina Brantgumer Uurtje voor een altijd actuele lijst voor welke data er nog geen vrijwilligers zijn.

...↑

Reacties (na eerste bericht)

Greet Rubertus  04 Aug 2018
Een nieuw bestuur voor het dorpshuis! Prachtig nieuws.
Ik wens jullie heel veel succes
Ankie Adema  04 Aug 2018
Dat is heel goed nieuws. Ik wens jullie veel moed, vertrouwen en succes!
Riekje  06 Aug 2018
Wat fyn dat dêr wer minsken binne,dy us moetingsgebou iepen hâlde!!dankjewol en hiel folle sukses.
Styntsje  31 Aug 2018
Geweldig hjer! Succes tawinske!