11 maart - Valentijns Bingo Dorpshuis

geplaatst 13 maart 2023 | Dorpshuis

Zaterdag 11 februari werd de Super Valentijns Bingo gehouden. 's Middags in de Lammert Stellema Zaal voor de kinderen was een groot succes.

En voor de grote mensen was het 's avonds in de grote zaal van het Dorpshuis. De opkomst was groot, meer dan 100 personen kwamen meespelen! Het was een zeer gezellige avond waarbij 'hollanders' zo snel Fries leerden dat zij de bingogetallen na de pauze in het Fries konden vertalen voor wie geen Nederlands kon verstaan... waarmee zij promt geslaagd zijn voor de inburgeringscursus.

In de eerste helft voor de pauze moesten zij deze luxe van getallen horen in de eigen taal echter ontberen, want de ietwat chauvinistische bingoleider ging er vanuit dat iedereen reeds geslaagd was voor de Friese inburgeringscursus en derhalve de getallen onder de honderd in het Fries kon verstaan. Uit het protest bleek dit voor de pauze nog niet het geval te zijn.

Menig bezoeker is dankzij de vele sponsoren met een mooie prijs naar huis gegaan, en iedereen -ook de niet prijswinnaars- is met een gezellig avondje uit op zak huiswaarts gekeerd.

...↑