Themamiddagen – zorg voor het leven

geplaatst 13 december 2023

Wilt u ook graag meer weten over gezond ouder worden? Of alles financieel goed geregeld is? Wat palliatieve zorg is? Wees dan welkom op deze themamiddagen. We hebben er allemaal mee te maken. We maken ons zorgen maar hebben ook zorg nodig. Vanaf onze geboorte tot onze laatste levensdag. Gezondheid is een groot goed en we hopen dat lang te kunnen blijven. We leven helaas in een steeds jachtigere wereld. Omzien naar elkaar en opmerken dat familieleden of mensen in onze omgeving zorg en hulp nodig hebben wordt steeds problematischer. Vanaf januari 2024 worden er in Holwert en Blija vier middagen georganiseerd om iedereen te informeren over de vele veranderingen die op dit gebied op ons afkomen. De initiatiefnemers willen graag het omzien naar elkaar bevorderen, verbinding leggen en in contact komen met de bewoners van de regio, eenzaamheid doorbreken en aansluiten bij de behoeften in onze lokale samenleving.

Inmiddels zijn er 4 woensdagmiddagen gepland waarop iedereen van harte wordt uitgenodigd daar naartoe te komen. Dat zijn:

  • 10 januari 2024 (in MFA Holwert: Gezonde levenswijze/preventieve gezondheidszorg - Rinske Miedema Prins)
  • 31 januari 2024 (in MFA Blija: Wilsbekwaam/onbekwaam erf- en familierecht - Notaris S. Hellema)
  • 21 februari 2024 (in MFA Holwert: Palliatieve zorg rondom kwetsbare momenten- Louk Costongs)
  • 13 maart 2024 (in MFA Blija: Zorg bij overlijden, ondersteuning en uitvaart - Watse Elzinga & Liesbeth Vellinga.)
Alle middagen beginnen om 13.30 uur. De toegang is gratis waarbij aan het einde van de middag een mogelijkheid is vrijblijvend bij te dragen in de gemaakte kosten.

De middagen zijn laagdrempelig van karakter en gericht op alle inwoners uit onze regio. Tijdens de middagen zal een specialist één van de thema’s door middel van een interactieve lezing presenteren. Aansluitend mogen de bezoekers met elkaar in gesprek over het thema. Alle geïnteresseerden krijgen na afloop de gelegenheid aan te geven of ze behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek over het thema dat aan de orde was. De gekozen thema’s zijn de volgende: (Middag 1) Gezonde levenswijze/preventieve gezondheidszorg. (Middag 2) Wilsbekwaam en wilsonbekwaam. Erf- en familierecht en notariële zaken.(Middag 3) Palliatieve zorg rondom kwetsbare momenten in het leven. (Middag 4) De laatste fase van ons leven en het overlijden, geestelijke en maatschappelijke ondersteuning, uitvaart en ceremonie.

Heeft u geen vervoer en wilt u graag naar deze middagen toekomen? Neemt u dan contact op met 06-21490033 of 06-38066796. U kunt ook een mail sturen naar zorgvoorleven@outlook.com De organisatie is in handen van de 6 kerkelijke gemeenten1. van Holwert, Blija en Ternaard. Noteer de middagen alvast in uw agenda!

1 Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-Ternaard, Protestantse Gemeente Holwert en de Protestanste Gemeente Ternaard, de Hervormde Gemeente Blija-Hogebeintum, de Gereformeerde Kerk Blija (De Haven) en de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) Blija e.o.