geplaatst 20 april 2022

Vrijdag 13 mei, Jaarvergadering Dorpsbelang & Dorpshuis

Het Bestuur

Voorzitter: Auke Talsma
Secretariaat / Penningmeester Roely Wiersma
Lid: Styntsje Grijpstra
Lid: Jenne Tania
Email: dorpsbelang@brantgum.com

...↑

Contact

Formulier wordt gemailed naar: dorpsbelang@brantgum.com

...↑