Fûgelwacht Brantgum - Raard e.o.

Nieuws / Actueel

Zaterdag 18 april - Katten zijn overal in weidevogelland - LC


Dinsdag 21 april 2020 - Foto's

Jitze & Doeke op de foto voor bij artikel in 'VANELLUS' Verenigingsblad BFVW, en aaisiekje my Sita, Anna, Riemer en Jitze.

foto's

...↑

Het Bestuur

Voorzitter:
Jitze Grijpstra
Secretariaat:
Herman Rotteveel
Penningmeester:
Douwe Pieter Vlieg
Nazorg Coördinator:
Doeke Korporaal

...↑

-