19 april 2018, Ledenvergadering Kaatsen

Geplaatst op 19 april 2018

Geachte leden van kaatsvereniging 'Alles aan de hang' en dorpsgenoten, Op Donderdag 19 april 2018 houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering in dorpshuis 'de Terpring' te Brantgum om 20.00 uur.

Agenda

 • Opening
 • Mededelingen
 • Notulen 2017
 • Financieel verslag
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming kascommissie
 • Pauze
 • Trainingen
 • Wedstrijdagenda
 • Rondvraag
 • Sluiting

Na afloop is er een verrassing. Tot ziens op Donderdag 19 april 2018 in dorpshuis'De Terpring' te Brantgum. Het kaatsbestuur

Iedereen die op hoogte wil worden gehouden (over o.a. aankondigingen, uitslagen en/of andere wijzigingen) mag zijn/haar e-mailadres doorgeven bij een bestuurslid of via de mail kaatsclub.brantgum@hotmail.com p.s. Of blijf ook op de hoogte via Facebook: “ALLES AAN De HANG”.

...↑

Archief

Pagina's van voltooide activiteiten.

...↑