Vrij 6 mrt - Voorlichting Waterstof te Anjum

Geplaatst op 20 februari 2020 | Dorpsbelang

Energiecoöperatie “De Anjumer Eendragt” nodigt u als mogelijk geïnteresseerde graag uit voor de informatieavond over waterstof op 6 maart aanstaande in ons dorp. Prof. dr. Ad van Wijk, hoogleraar Toekomstige Energiesystemen aan de TU Delft zal spreken over de mogelijkheden en onmogelijkheden van waterstof als energiedrager en hoe waterstof mogelijk een bijdrage kan leveren in de lokale energiebehoefte. Daarnaast zal de energiecoöperatie zijn plannen ontvouwen t.a.v. de energietransitie: een duurzaam en elektrisch neutraal Anjum in 2030.

U bent van harte welkom in het dorpshuis De Dobbe, Mounebuorren 11 te Anjum, aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Toegang is gratis.

Vooraf opgeven aub
Aangezien de zaalcapaciteit beperkt is tot 200 mensen zouden we graag vernemen of u aanwezig zult zijn en met hoeveel personen. U kunt dit laten weten door op deze link te klikken: aanmelden thema-avond-6-maart-2020-waterstof-en-energie We hopen u op 6 maart te mogen begroeten,

Over energiecoöperatie “De Anjumer Eendragt”
Energiecoöperatie “De Anjumer Eendragt” is opgericht in november 2018 vanuit de buurkrachtgroep Anjum. De coöperatie stelt zich ten doel om samen met de bewoners Anjum te verduurzamen, gezamenlijk duurzame energie op te wekken, voorlichting te geven over duurzame mogelijkheden en duurzame projecten te ondersteunen.

In het afgelopen jaar zijn er al diverse kleinschalige informatiebijeenkomsten georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in een succesvolle bijdrage van Anjumers wat betreft verduurzaming. Huizen isoleren, de 1e postcoderoos met 234 panelen met 22 lokale participanten en er is een Mienskipsenergieplan voor Anjum gemaakt.

Er zijn een aantal actuele projecten waar de energiecoöperatie nu mee bezig is: het realiseren van een elektrische deelauto, in gesprek met de NAM, bewoners en gemeente om te onderzoeken of een zonneweide op het terrein van de NAM haalbaar is en een tweede postcoderoosproject.

We hebben momenteel ca 40 participerende en ondersteunende leden.

U kunt ook ondersteunend lid worden voor 1 euro per maand (12 euro per jaar) door een email te sturen naar deanjumereendragt@gmail.com of een app/berichtje naar 0620376230.

...↑