16 & 17 September Kleintje Dorpsfeest

Zondag 3 september - Sponsor Kaatspartij

geplaatst 6 september 2023 | Kaatsvereniging Alles aan de Hang

Afgelopen zondeag werd de sponsorpartij verkaatst. Het weer was super en er stonden 8 parturen op de lijst, dus een hele mooie opgave. Op papier waren de parturen allemaal aan elkaar gewaagd, maar dat bleek op het veld niet helemaal uit te komen. De eerste omloop werd het bij 3 partijen 5-1 dus dat ging snel. Alleen de partij tussen partuur 7 en 8 was een spannende partij waarbij uiteindelijk Jelmer de Jong c.s naar de winnaarsronde gingen en Hendrik Hylkema naar de verliezersronde.

De 2e omloop waren de parturen beter aan elkaar gewaagd en werden er mooie partijen gespeeld. De finale van de verliezersronde ging tussen Marthijs Wolbers c.s en Hendrik Hylkema c.s na een enerverende wedstrijd trok het partuur van Marthijs c.s aan het langste eind.

De finale van de winnaarsronde ging tussen Jelmer de Jong c.s en Oane Postma c.s.. Het partuur van Oane Postma had hun krachten hier en daar al wat verspeeld, dus waren ze niet opgewassen tegen de zeer goed kaatsende tegenstanders. Op 1-5 en 2-6 was de wedstrijd al beslist.

 • 1e prijs Jelmer de Jong, Colin Bijlstra, Djoke v/d Weg
 • 2e prijs Oane Postma, Thimo v/d Meulen, Pieter Kooistra
 • 3e prijs Marthijs Wolbers, Rick v/d Meer, Jan Dirk Noordstra
 • 4e prijs Hendrik Hylkema, Jelmer Smits, Jantina Rozema

Na afloop was er voor degene die zich daar voor aangemeld hadden een gezellige BBQ. De prijzen en BBQ werden door de sponsoren beschikbaar gesteld. Spelers, vrijwilligers, publiek maar vooral de sponsoren heel erg bedankt voor deze fantastische middag.

17 september is onze laatste wedstrijd.

16 september - Wandeltocht 'Fan Terp nei Syl'

Wij hopen dat je erbij bent op 16 september 2023! Deze verbindingstocht loopt door de gemeente Noardeast-Fryslân. Je kunt de volgende afstanden lopen: 16, 26 en 42 kilometer. Inschrijving is t/m 27 augustus geopend!

https://www.fanterpneisyl.nl/

23 sep - Literair Festival Dokkum

Op 23 september 2023 vindt in de Bonifatiuskapel het Literair Festival Dokkum plaats, het grootste literaire festival van Friesland! En daar horen de grootste namen uit de Nederlandse literatuur bij! Bibliotheken Noord Fryslân en Boekhandel Van der Velde nodigden voor deze eerste editie Adriaan van Dis, Heleen van Royen en Esther Gerritsen uit. Zij reizen graag af naar Dokkum. ... naar pagina

Gratis computercursussen in bibliotheek Dokkum

Bibliotheek Dokkum

In bibliotheek Dokkum is er de komende tijd van alles te doen en te leren op het gebied van computers en online uw zaken regelen. De Bibliotheek biedt verschillende cursussen en spreekuren, waarvan een aantal gratis is. Iedereen kan zich aanmelden, ook als u niet lid bent van de Bibliotheek.

Inschrijfochtend computercursussen
Tijdens deze open morgen bent u van harte welkom om kennis te maken met ons cursusaanbod en kunt u vragen stellen. U kunt zich tijdens deze morgen ook alvast inschrijven voor een cursus. Za. 23 september van 10.00 – 12.00 uur, Bibliotheek Dokkum Gratis, loop gerust binnen.

De volgende cursussen worden gegeven, Kennismaken met de computer, Werken met de DigiD, Digitaal fotoboek maken, Windows 11 Basis, Cursus Word, Starten met de iPad, Meer doen met de iPad.
Lees meer in het pdf document Persbericht Computercursussen bibliotheek Dokkum

Nieuwsbrief juni, juli & augustus

Zondag 16 juli - Zachte bal kaatspartij Brantgum

Kaatsvereniging Alles aan de Hang

Terwijl Wout Poels onderweg was naar zijn ritzege in de Tour de France en Teake Triemstra bij OG Huizum Piet Jetze Faber op 1 punt naderde in het puntenklassement stond in Brantgum menig kaatser zich stuk te slaan op de ‘zogenaamde’ zachte bal. Het mooie van kaatsen met een zachte bal is het vele tussenspel en de verassende stuiten die het spelverloop aantrekkelijk en soms ook onvoorspelbaar maken.

Maar liefst 10 parturen op de lijst die allemaal tegelijk aan de bak konden waardoor het de eerste omloop best druk was in het veld. De eerste parturen gingen er al redelijk snel af maar er waren ook hele spannende wedstrijden bij, waarbij het een aantal keren 5-5 en 6-6 werd.

Uiteindelijk was er over de hele middag 1 partuur wat er met kop en schouders bovenuit stak en er uiteindelijk met de winst vandoor ging ook al werd het nog even spannend in de finale. Uiteindelijk wisten ze op 5-5 en 6-0 toch de kransen te pakken die beschikbaar gesteld waren door Janny v/d Veen.

 • 1e prijs Oane Postma, Esther Turkstra en Colin Bijlstra
 • 2e prijs Dirk Pieter v/d Schaaf, Yvonne Postma en Milan Bijlstra
In de verliezersronde gingen de prijzen naar:
 • 3e prijs Johannes Woudsma, Antsje de Vries en Hendrik Visser
 • 4e prijs Pieter Toren, Johan Jongsma en Berend Jan de Graaf

Al met al weer een geslaagde en sportieve middag.
Volgende wedstrijd is de sponsorpartij op 3 september.

Dominee in NoardEast Fryslân stelt zich voor

geplaatst 19 juli 2023 | Kerkenraad Brantgum/Waaxens

Zaterdag 17 juni nachtkaatsen met BBQ

geplaatst 22 juni 2023 | Kaatsvereniging Alles aan de Hang

Zaterdag 17 juni stond het nachtkaatsen op het programma. Sponsor van deze partij was Intersport Dokkum. Het was prachtig kaatsweer en er stonden 6 parturen op de lijst die redelijk aan elkaar gewaagd waren. Tussen de partijen door was er een warme hap verkrijgbaar om weer op krachten te komen wat bij sommige kaatsers geen overbodige luxe was.

In 2 poules werd er flink gestreden om de punten voor een plekje in de finaleronde. Dit resulteerde uiteindelijk in de volgende uitslag:

 • 1e prijs Hendrik Hylkema, Sytze Aagtjes en Jelle Auke Vrieswijk.
 • 2e prijs Marthijs Wolbers, Jelmer Smits en Dikkie Hiemstra.
 • 3e prijs Rick vd Meer, Jarne Dol en Fredau Kuipers
Al met al weer een mooie kaatsdag waar het nog lang gezellig bleef. Volgende wedstrijd is op zondag 16 juli 2023 met de zachte bal. Tot dan!

Uitslag Albert Veldema partij te Brantgum - 21 mei 2023

Onder prachtige omstandigheden werd afgelopen zondag 21 mei de eerste kaatswedstrijd van dit seizoen gespeeld. 6 parturen op de lijst dus werd er begonnen in 2 poules van 3 parturen. In beide poules werd er flink gestreden om een plekje in de finale en doordat de parturen redelijk aan elkaar gewaagd waren resulteerde dit in spannende partijen.

Uiteindelijk ging het partuur van Durk Pieter Hiemstra, Thimo v/d Meulen en Jan Dirk Noordstra het in de finale opnemen tegen het partuur van Dirk Pieter v/d Schaaf, Sjolle v/d Schaaf en Ruurd Toren. Het werd een zeer spannende finale met bijna elk eerst een 6-6 aan de telegraaf. Uiteindelijk werd mede door het uitstekende opslagwerk van Ruurd de winst behaald door het partuur van DP v/d Schaaf cs.

De wedstrijd om de 3e prijs ging tussen Pieter Toren, Jelmer Smits en Janneke Posthuma en Marthijs Wolbers, Yvonne Postma en Jelle Auke Vrieswijk. De winst werd redelijk eenvoudig behaald door het partuur van M Wolbers cs.

Uitslag:
- 1e Dirk Pieter v/d Schaaf, Sjolle v/d Schaaf en Ruurd Toren
- 2e Durk Pieter Hiemstra, Thimo v/d Meulen en Jan Dirk Noordstra
- 3e Marthijs Wolbers, Yvonne Postma en Jelle Auke Vrieswijk

Onderzoek grafrecht onbekende rechthebbenden 07-03-2023 t/m 07-03-2028

geplaatst 24 april 2023 | Gemeente NoardEast-Fryslan

Van meerdere graven op de begraafplaatsen in de gemeente Noardeast-Fryslân zijn we op zoek naar rechthebbenden, of nabestaanden van deze rechthebbenden. Van deze graven zijn de gegevens van de rechthebbende bij ons niet bekend. Vaak is dit ontstaan door een verhuizing in het verleden, of door het overlijden van de rechthebbende. We willen graag het grafrecht opnieuw toekennen of uitgeven om zo het graf voor de toekomst te kunnen behouden.

... lees verder op noardeast-fryslan.nl

Nieuwsbrief april - mei

NL-Doet Dorpshuis Brantgum

geplaatst 13 maart 2023 | Dorpshuis

Zaterdag 11 maart begonnen bewoners van Brantgum Foudgum en Waaxens met het Dorpsbelang en het Dorpshuisbestuur met koffie en oranjekoek.

Hierna is er flink opgeruimd en schoongemaakt in het kader van 'NL-Doet' met een mooi resultaat.

... lees verder/ bekijk foto's

Mantelzorg - Het Bolwerrk

het-bolwerk.eu

Programma Plusbus

bijgewerkt 26 december 2022

Afvalkalender Gemeente voortaan digitaal

geplaatst 13 oktober 2022 | Gemeente via Dorpsbelang

Welzijn het Bolwerk: Mantelzorgsteunpunt

geplaatst 19 juli 2022 | Welzijn het Bolwerk

Openingstijden Welzijn het Bolwerk
Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 – 12.30 u. Ons algemene nummer is 0519-292223.

Wil je contact met ons, dan kun je het Steunpunt Mantelzorg bereiken via:

 • Regio Dokkum en Dantumadiel: Baukje Brander 0519-292223 of b.brander@het-bolwerk.eu
 • Regio Ferwert en Kollum: Annet Boonstra 06-52091353 of a.boonstra@timpaanwelzijn.nl
 • Jonge mantelzorgers in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel (FAWAKA): Baukje Brander en Lyan Bergsma 0519-292223 of b.brander@het-bolwerk.eu

het-bolwerk.eu/mantelzorgsteunpunt
het-bolwerk.eu/nieuws

Vitale Waddenkust

geplaatst 23 januari 2022 | via Dorpsbelang

De Stichting Vitale Waddenkust is een vrijwilligers organisatie en wil de leefbaarheid aan de Waddenkust versterken door middel van nieuwe initiatieven en bestaande zaken te verbinden. Op de diverse pagina’s vind u informatie en documentatie die dat doel nastreven.

Welke uitdaging ziet de Vitale Waddenkunst voor deze regio?
In de regio van de Vitale Waddenkust (van Oude Leije tot Lauwersoog) gebeurt veel. Allemaal projecten en plannen die op zichzelf al parels zijn – terp fan de Takomst bij Blije, Holwerd aan Zee, Fiskershúskes Paesens-Moddergat, de terp van Hegebeintum en ga zo maar door. Wat er in het gebied ontbreekt is ...>> Lees verder op vitalewaddenkust.nl

Gratis bibliotheek abonnement van 18-30 jaar

geplaatst 3 januari 2022 | De Bibliotheek Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân begint het nieuwe jaar goed: met een gratis abonnement voor iedereen van 18 tot 30 jaar. Voor kinderen tot 18 jaar was de bibliotheek altijd al gratis. Maar nu kan een nog grotere groep kosteloos gebruik maken van de diensten van de bibliotheek.

Update mei 2021 | Stichting Fêste Grûn Noardeast-Fryslân

Kuier fan Brantgum wandeltocht

Update april 2022

Nieuws van het bestuur van de Kuier fan Brantgum.
Het bestuur heeft de gehouden wandeltochten van de Kuier fan Brantgum eind maart 2022 geëvalueerd. De doelstelling was om door de wandeltochten zoveel mogelijk geld op te halen voor goede doelen, de gehouden wandeltochten vergden steeds meer inspanning van het bestuur en vrijwilligers. Helaas resulteerde dit niet in meer deelnemers van de wandeltochten, ook bleef er na alle inspanningen te weinig geld over om aan de goede doelen te kunnen geven.

Al met al heeft het bestuur van de Kuier fan Brantgum besloten om te stoppen met het organiseren van wandeltochten. Het geld wat nog in de pot stond is deels gegeven aan de Vereniging MS Friesland en De stichting hersentumoren.

Iedereen die meegeholpen heeft aan de Kuier fan Brantgum willen wij als bestuur hartelijk bedanken voor hun inzet en ondersteuning.

Het bestuur Voorzitter Anne Bouma.

https://www.facebook.com/wandeltochten

...
Kuier fan Brantgum
Wordt niet meer georganiseerd